Historie farnosti

Kostel sv. Michala (ve vsi)

Z roku 1770, roku 1806 opravován,

V roce 1851 vyhořel a do roku 1854 opraven.

Orientovaná jednolodní stavba s odsazeným poloválcovým kněžištěm (k jeho východní straně přiléhá čtyřboká sakristie). S lodí obdélníkového půdorysu se zaoblenými rohy a s hranolovou věží předstupující v ose jejího západního průčelí. Fasády členěné zasunujícími lisenami, prolomeny okny s odstupněným segmentovým záklenkem. Hlavní vstup do kostela je podvěžím, kněžiště zaklenuto konchou, loď je plochostropá. V její západní části je hudební kruchta na hranolových pilířích.

Zařízení  -  Novobarokní hlavní oltář s obrazem duchovního patrona kostela. Značka. Rud (olf) Templer inv(enit) et pinxit 1877, a klasicistní přízemní kazatelna z doby vzniku stavby. Volně zavěšen (v dnešní době již není) obraz sv. Barbory z konce 18 století autorsky připisovaný Ignáci Guntherovi,  jeho křížová cesta byla předlohou témuž obrazovému souboru z 19 století v Bohdanovicích.

 

Z knihy Bohumila Samka

Umělecké památky Moravy a Slezska.

Jindřich Korbel

Bohdanovická  farnost

Kostel sv.archanděla Michaela byl až od roku 1974 filiálním kostelem farnosti Jakartovice. Kronika o něm píše „Byl v roce 1770 úplně nově postaven na místě dřevěného kostela se sakristií a dřevěnou věží“ Byl ale postaven tak špatně, že klenba musela být sundána poněvadž jí stěny neunesly. Snad právě proto byly při dalších opravách kostela zbudovány mohutné pilíře podpírající věž  kostela. Od července 1974 se tento kostel stal farním kostelem Hořejších Kunčic.

 

Farnost Hořejší Kunčice tvořily obce :  Hořejší Kunčice, Kerhartice, Medlice a Harta.

 

Farní kostel v Hořejších Kunčicích má za sebou slavné, ale smutné dny. Těžce a namáhavě pracovali duchovní správci, aby se stal pohraniční kostel důstojným stánkem Božím. Toto dílo obětavosti však vzalo za své v noci 13 srpna 1961. Kostelní věž byla zasažena bleskem a kostel vyhořel. Farnost zůstala bez kostela. Nějaký čas se konaly bohoslužby ve farní budově, ale i od toho muselo být upuštěno. Nejen farní kostel vzal za své. Také filiální kostely se při výstavbě kružberské vodní nádrže dostaly do asanačního pásma a protože byly obce zatopeny tyto kostely zůstaly němými svědky minulosti a dokladem kulturní současnosti.

Od roku 1962 byly konány bohoslužby pro Hořejší Kunčice v Bohdanovicích . Kostel byl v hrozném stavu. Oprava byla započata pod vedením P. Jana Šnajdra v roce 1965. V následujícím roce byla oprava dokončena. V roce 1967 byla uvnitř kostela dokončena elektroinstalace a v srpnu 1968 byl kostel vymalován.

Od této doby náš kostel bohužel nikdo neopravoval a kostel pomalu, ale jistě chátrá i  přes obětavou snahu duchovních. Opravy se nemohou konat hlavně pro stálý nedostatek finančních prostředků.

Administrátor otec  Petr  Knapek

                             Družstevní 43

                               Velké  Heraltice

tel:  773278043

 

 

Kostelník          :  Jindřich Korbel

                                Bohdanovice 103

                                Litultovice

                                 747 55

tel    : 495534079

mob : 731130383

 

 

Kontakt:

TOPlist
Textové pole: Akce a Příspěvky
Textové pole: Vše okolo Farnosti
Textové pole: Akce
 a
 Příspěvky
Textové pole: Vše 
okolo Farnosti